IP Santral kurulum ve programlama

IP telefon santrali kurulumu

TEKNİK DESTEK: 0212 549 96 96

IP haberleşme ürünlerinde (Telefon Santralı, Tümleşik İletişim Sistemi ve entegre sistemleri) bireysel ve kurumsal müşterilere, web tabanlı uygulamalar ile sistem yönetim ve bakım giderlerini azaltma imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda, olası aksaklıkların etkisi son kullanıcıya ulaşmadan, yetkililer haberdar edilerek, uzaktan bakım ile iletişimde herhangi bir aksaklık hissedilmeden çözüm yaratılabiliyor.

Uzaktan yönetim ve bakım ile aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmek mümkün:

Sistemlerin uzaktan programlanabilmesi
Sistemlerin uzaktan otomatik olarak update server üzerinden güncellenebilmesi
Sistem loglarının alınabilmesi
Sistem üzerinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklığın, son kullanıcıya ulaşmadan önce yetkilileri iletişim araçlarıyla uyararak, hızlı ve etkili müdahalesine imkan sağlanabilmesi
Sisteme uzaktan bakım yapılabilmesi